Pěstování a ochrana rostlin

 

 

1.     Meteorologické a klimatické prvky

2.     Půdní druhy a půdní typy

3.     Vlastnosti půdy a půdní degradace

4.     Střídání plodin

5.     Základní zpracování půdy

6.     Předseťové zpracování půdy

7.     Osivo a sadba

8.     Organická hnojiva

9.     Dusíkatá hnojiva

10.  Minerální hnojiva P, K, Mg, Ca a stopové prvky

11.  Ozimé obiloviny

12.  Jarní obiloviny

13.  Kukuřice

14.  Luskoviny

15.  Olejniny

16.  Řepka

17.  Brambory

18.  Cukrová řepa

19.  Jeteloviny

20.  Trávy