Projektový management

Maturitní okruhy z projektového managementu

1.      Historický vývoj ES – EU

2.      Kvantitativní a kvalitativní aspekty evropské integrace

3.      Evropské ústřední instituce

4.      Evropské právo a jeho jiné názvy

5.      HMU, rozpočet EU

6.      Evropské strukturální a investiční fondy

7.      Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Operační programy (OP)

8.      Evropský námořní a rybářský fond, OP Rybářství

9.      MAS a další organizace působící ve venkovském prostoru

10.  Politiky ES – EU, NUTS, demografický vývoj

11.  Zásady správné zemědělské praxe

12.  Konvenční a ekologické zemědělství

13.  Charakteristika venkovských oblastí

14.  Program rozvoje venkova

15.  Návrh a zpracování projektu

16.  Hlavní cíle a priority Společné zemědělské politiky EU

17.  Státní zemědělský intervenční fond

18.  Vztah zemědělství k venkovským oblastem

19.  Perspektiva rozvoje venkova v ČR

 

20.  SWOT analýza při hodnocení obce