Prostory na DM

Fotografie domova mládeže a jeho prostorů, které slouží k efektivnímu trávení volného času ubytovaných žáků a studentů.