Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

1. Seznam přijatých uchazečů  dle oborů

obor Agropodnikání 41-41-M/01

1. 442023 129
2. 892023  
3. 422023  
4. 932023  
5. 1372023  
6. 1312023  
7. 632023  
8. 942023  
9. 882023  
10. 1172023  
11. 582023  
12. 1512023  
13. 1002023  
14. 912023  
15. 862023  
16. 1402023  
17. 692023  
18. 1252023  
19. 1302023  
20. 622023  
21. 1142023  
22. 762023  
23. 952023  
24. 402023  
25. 572023  
26. 1132023  
27. 1032023  
28. 1232023  
29. 832023  
30. 292023  
31. 1392023  
32. 1052023  
33. 1152023  
34. 642023  
35. 972023  
36. 312023  
37. 732023  
38. 752023  
39. 1042023  
40. 492023  
41. 1212023  
42. 1122023  
43. 602023  
44. 1202023  
45. 812023 85,66

obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

1. 452023 129
2. 822023  
3. 902023  
4. 612023  
5. 592023  
6. 922023  
7. 1412023  
8. 392023  
9. 702023  
10. 852023  
11. 522023  
12. 742023  
13. 1292023  
14. 1112023  
15. 482023 84,66

2. Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení dle oborů

obor Agropodnikání 41-41-M/01

obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

3. Poučení o odevzdání zápisového lístku

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, potvrzuje uchazeč svůj úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  

Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.  

Vzít zpět zápisový lístek může uchazeč pouze tehdy, pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.