Zápis ŠR 04032019

Zápis ze zasedání Školské rady při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře

Termín: 4. 3. 2019, 14.30 hod., sborovna školy

Přítomni: J. Šonka, ing. Hák, ing. Šmídová, ing. Kostrůnek, ing. Fišer,

                 ing. Kazda, mgr. Zadražilová, ing. Habart

                 ing. Hořejší

Program zasedání:

1) Projednání inspekční zprávy – znění, připomínky

    Se zprávou seznámila Školskou radu ředitelka školy ing. Hořejší

2) Výsledky hospodaření školy za rok 2018 – ředitelka školy ing. Hořejší

3) Návrh na zpracování koncepční zprávy školy na období 2019-2024

    Návrh přednesla ředitelka školy ing. Hořejší - odsouhlaseno

4) Seznámení s plánovanými investicemi na rok 2019

5) Volba zástupce a náhradníka do konkurzní komise pro výběr

    ředitele školy - zástupce Školské rady Jiří Šonka

                            - náhradník mgr. J. Zadražilová

6) Různé do diskuse – členové Školské rady

V Táboře, 4. 3. 2019                            

Zapsal: ing. Lad. Kostrůnek