Zápis ŠR 15102018

Zápis z jednání Školské rady VOŠ a SZeŠ Tábor

Dne 15.10. 2018

Omluveni: Pan  Matyš, paní Benešová, pan Turek

 

1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/18 – ředitelka školy

- ŠR se zajímala o ŠVP, diskutovala se docházka žáků do školy, prospěch žáků v průběhu studia a u maturit, rozbory hospodaření

- Ř. není spokojená s výsledky MZ

2. Schválení Dodatku č.3 ke Školnímu řádu.

3. Informace ředitelky o projektových aktivitách, nové marketingové strategii.

4. Ing. Kazda pochválil žáky za aktivní přístup k odborné praxi v ZOD Choustník. Zdůraznil potřebu pracovníků do zemědělství.

5. Zástupci rodičů neměli připomínky k chodu školy. Byla zdůrazněna možnost návštěvy ředitelky školy kdykoli po předchozí domluvě v případě řešení výchovy a vzdělávání ve škole.

6. Ředitelka školy pozvala členy Školské rady na oslavu 100. výročí vzniku Československa 25.10. 2018 a Svatomartinské slavnosti.

 

Zapsala: Ing. Jana Šmídová