Zápis ŠR 260624

Zasedání školské rady  25. 06. 2024 konané ve VOŠ a SZeŠ  Tábor, Nám. T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor

 

Přítomni:

Ing. Miloš Lamač

Ing. Petra Bontea, DiS.

Ing. Zuzana Prokopová

Richard Moran

Ing. Martin Habart

Eliška Cvachová

Ing. Lenka Koubková

 

Zúčastnili se:

Ing. Blažena Hořejší – ředitelka školy

 

Nepřítomni:

Jaroslava Cipínová

Jiří Šonka

 

 

Program:

1. Výsledky hospodaření školy 2023

2. Doplnění Školního řádu VOŠ a SZeŠ Tábor

3. Různé – informace o příjímacím řízení

 

Bod č. 1 - Výsledky hospodaření školy 2023

Ing. Hořejší, ředitelka školy seznámila přítomné s finanční situací školy. Škola a její součásti hospodaří s kladným výsledkem hospodaření.

Bod č. 2 - Doplnění Školního řádu VOŠ a SZeŠ Tábor

Ředitelka informovala o nutných změnách ve Školním řádu. Mezi ně patří například zákaz kouření elektronických cigaret. Dále se ŠŘ bude zabývat plagiátorstvím, závažným porušováním pravidel chování a možností nahlášení Policii ČR. Zmínka bude také v podmínkách omlouvání absence, dřívějšími odchody z vyučování, komisionální zkoušky.

Ředitelka požádala o schválení změn ve Školním řádu avzhledem k jejich množství, různosti v jednotlivých oddílech a  o  následném vydání ového ŠŘ platného odd 1.9. 2024. - schváleno

Bod č.  3 - Různé – informace o příjímacím řízení

Ing. Hořejší informovala přítomné o počtu přijímaných žáků do prvních ročníků. Přijatých žáků je 90. Do oboru Agropodnikání 75 a do Ekonomiky a podnikání 15. Celkový počet žáků ve škole bude 250.

 

Zapsala: Ing. Petra Bontea, DiS.