Zápis ŠR 30092020

Zápis z 1. zasedání nově zvolené a jmenované Školské rady při Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Nám. T. G. Masaryka 788.

30. 9. 2020 

Program:

1. Představení ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor 

2. Schválení jednacího řádu ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor a program zasedání

3. Volba předsedy a dalších funkcí ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor 

4. Výroční zpráva VOŠ a SZeŠ Tábor

5. Různé

 

Ad1)

Na 1. zasedání Školské rady byla přítomna ředitelka školy Blažena Hořejší, která představila nově jmenované členy školské rady.

 

Ad2) ad3)

Školská rada schválila jednací řád a program 1. zasedání a do funkci předsedy ŠR zvolila pana Jiřího Šonku a místopředsedkyni ŠR paní Mgr. Annu Kvasničkovou

 

Ad4)

Ředitelka školy seznámila školskou radu s Výroční zprávou za školní 2019/2020.

Školská rada výroční zprávu schválila.

 

Ad5) Různé

- Informace o počtu žáků a tříd

- Spolupráce se zemědělskými organizacemi při praxích – sklizňové práce v ZOD Choustník

- Informace o průběhu výuky ve 2. pololetí – od března COVID

- Ředitelka informovala o plánované práci na  změně ŠVP v průběhu školního roku tak, aby byl platný od 1.9. 2021

Zapsala Mgr. Kvasničková

V Táboře 30.9.2020