Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

1.     Chov včel

2.     Dojící stroje a zařízení

3.     Mechanizační prostředky pro přípravu půdy

4.     Sklízecí mlátičky

5.     Mechanizační prostředky pro sklizeň píce

6.     Mechanizační prostředky pro pěstování a sklizeň brambor

7.     Mechanizační prostředky pro hnojení a manipulaci

8.     Chov drůbeže

9.     Mechanizační prostředky pro ochranu rostlin

10.  Technologie chovu skotu

11.  Technické vybavení stájí

12.  Předseťová příprava setí

13.  Motory

14.  Stroje pro minimalizační zpracování půdy

15.  Chov králíků a kožešinových zvířat

16.  Části zemědělských strojů

17.  Pastva zvířat

18.  Chov ovcí a koz

19.  Konstrukční a provozní materiály

20.  Svařování

21.  Technologie chovu prasat

22.  Chov lovné zvěře + ryb